Bedrijfsgebouw

info

info
Openbare Bibliotheek Voorhout

De opdracht: een markant bibliotheekgebouw met een totaal vloeroppervlak van ongeveer 500 m2. Later moest het plan aangepast worden aan de te verwachten bevolkingsgroei; het totale vloeroppervlak werd vergroot naar ongeveer 750 m2.

Het ontwerp: Het eerste ontwerp, twee haaks op elkaar staande 'boekendozen' met additionele tussenruimte, werd toegesneden op de veranderde situatie. Met name de ligging aan de geplande weg en de buiging die deze zou maken, vroegen om een sprekend ontwerp met een transparante, gekromde hoofdgevel. Deze licht hellende (6 graden) vliesgevel omsluit het grootste bouwdeel en wordt geflankeerd door de twee lage, vrij gesloten doosvolumes. Door een uitwendige stalen tuiconstructie die het gehele dak draagt, krijgt het interieur weinig constructieve 'obstakels' en kon een transparante binnenruimte ontstaan. In eerste instantie zou de bibliotheek 1 bouwlaag krijgen. Toen besloten werd dat Voorhout nog eens vierduizend woningen mocht bouwen, werd de ruimtebehoefte aangepast en werd een terugliggende verdiepingsvloer in het middengedeelte toegevoegd, steunend op een doosvolume en op drie, zo 'dun' mogelijk gehouden kolommen.

De tuidraadconstructie, rood geschilderd, is met zijn hoge mast beeldbepalend voor de architectuur van het gebouw. Samen met de 'boekendozen' die een groot aantal kajuitramen hebben en de lichtkoepels, kan het associatie met scheepvaart oproepen. Dat de plattegrond veel weg heeft van een klompje met een zeiltje is waarschijnlijk toeval. Het in het oog springende glazen hoofdgedeelte geeft ruimte aan de hoofdingang, de uitleenbalie, de administratie en een klein deel van de boeken. De lagere, meer gesloten 'boekendozen' omvatten de resterende boekenkasten, leesruimtes, jeugdboeken, tijdschriften en personeelsruimtes. De verdiepingsvloer functioneert vooralsnog als tentoonstellingsruimte. De hoofdingang wordt gemarkeerd door een geel geschilderde schijf, die deels in het gebouw doorgaat.
info
Specificaties:

Situering: Tegenover het gemeentehuis van de gemeente Voorhout
Gebouwtype: Openbare Bibliotheek
Opdrachtgever: Het bestuur van de gemeente Voorhout
Architect: architectenburo Hans Bik b.v.
Constructeur: Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau te Rijswijk
Hoofdaannemer: Noorlander b.v. te Leiderdorp
Ontwerp: mei 1992
Bouw: juli 1994-juni 1995
Foto's: Fas Keuzekamp
Vloeroppervlak: 675 m2
Bruto inhoud: 2160 m3
Totale Bouwsom: exclusief BTW, inclusief honorarium: € 580.838,00